Головна » 2017 » Лютий » 3 » Сільський староста: повноваження і функції
 
Сільський староста: повноваження і функції

Децентралізація влади триває.  Громади об’єднуються, укрупнюються, і одним з  питань, яке сьогодні турбує багатьох є  те, хто ж буде представляти їхні інтереси  у об’єднаній територіальній громаді. Інформація про те, що у їх населеному пункті буде обраний староста, викликає ще більше запитань. Як проходитимуть  його вибори, чи впорається староста із покладеними обов’язками, як буде співпрацювати місцева рада зі старостою, чого варто очікувати жителям сільських територій, які залишились без місцевої ради у своєму населеному пункті?

На всі ці  та інші запитання ми попросили дати відповідь заступника Нововодолазького селищного голови з правових питань А. В. Єфіменко.

- Відразу мушу заспокоїти - сільські території в об’єднаних громадах без максимально наближеної до людей влади не залишаться, бо у них буде староста.

- І хто  ж він є?

- Староста - це лідер, якому громада села виявила довіру. Він - нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були належним чином представлені. Щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито і зрозуміло.

- Аліно Валентинівно, розкажіть, як обирається староста?

- Перші вибори старости призначаються радою об’єднаної територіальної громади. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости.

Староста обирається на строк повноважень ради об’єднаної територіальної громади, є членом її виконавчого комітету, представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села.

-        І де буде його робоче місце?

- Староста матиме робоче місце на території села або одного з сіл, де він обирався. У нього - чіткий графік роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.

Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з місцевими громадськими об’єднаннями.

- А якими повноваженнями він  буде наділений?

- Староста має як визначені державою повноваження  (прописані у законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), так і надані радою громади (визначені у  статуті об’єднаної  територіальної громади та у затвердженому місцевою радою положенні про старосту).

Функції старости за законодавством загалом такі:  сприяння жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, здійснення нотаріальних дій (різноманітні довідки, допомога в оформленні та отриманні адміністративних і соціальних послуг);  участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села; внесення пропозиції до виконавчого органу об’єднаної територіальної громади з питань діяльності на території відповідного села законодавчих органів об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб; здійснення інших обов’язків, визначених Положенням про старосту.

У Положенні про старосту визначається порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

У запропонованому експертами примірному положенні про старосту зокрема записано таке: він  шанобливо ставиться до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування; здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком; здійснює     моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; не допускає дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави; виконує інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

- А хто і як контролюватиме старосту?

- Графік та розпорядок його роботи, механізм припинення повноважень - хто і в який спосіб його контролюватиме – усе це також прописується самою громадою в Положенні про старосту.

Наприклад, так: при здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села, відповідальним – перед радою об’єднаної територіальної громади.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради об’єднаної територіальної громади зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Хочу  зазначити, що повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження старости за наявності підстав можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів села,  які мають право голосу, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (села або селища), або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 - Дуже часто проти об’єднання наводять сакраментальний аргумент:  а де ж бабусям тепер брати довідки, коли сільради не буде…

- Саме староста мусить вирішувати питання «довідки» тих «бабусь», які з цими проханнями до нього звертатимуться. І це теж прописуватиметься в Положенні кожною громадою.

Організація роботи старости з документами має два варіанти.

Складніший: староста уповноважується радою громади на вчинення певних нотаріальних дій та реєстрацію актів ци-вільного стану, проходить відповідне навчання, отримує печатку виконавчого комітету ради об’єднаної громади і видає певний перелік довідок самостійно.

Простіший: приймає від жителів села документи і передає їх на обробку уповноваженим особам або органам, що зазвичай діють у центрі об’єднаної громади, далі він контролює обробку цих документів і надання відповідної довідки заявнику.

Який з цих варіантів обрати, самостійно ви-рішуватиме рада об’єднаної громади.

- І хто ж може бути старостою?

-        Особливих вимог, щоб бути обраним старостою, у законодавстві не прописано, але на день виборів  він повинен досягти 18 років. На осіб, які бажають обійняти посаду старости, не поширюється обмеження граничного віку, ос-кільки це виборна посада. Тобто, старостою може бути особа старша 65 років.

-  А хто не може бути обраним старостою?

 - По-перше, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

- А коли починається  висування кандидатів у старости?

 - Воно розпочинається за 34 дні до дня голосування.

- Як бачимо, в старости є чітко визначені загальні та конкретні обов’язки, яких немало. Права старости за цим Положенням теж розширено?

- Старости мають право: брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях місцевої ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

- одержувати від органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території територіальної громади, інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл);

- порушувати у виконавчому комітеті питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади незалежно від форми власності;

- вносити керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, пропозиції щодо усунення недоліків і порушень, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

- пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл);

-   вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів територіальної громади, сприяти залученню членів громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села, сіл);

- звертатись до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села, сіл).

 І наостанок, сьогодні ми можемо багато говорити про права і обов’язки старости, але, на мою думку, найголовніше, щоб ця людина була лідером,   який би був  найближче до людей, жив поряд з ними і  захищав їхні інтереси.

Дякую за змістовні відповіді.

 

Бесіду вела П.Афанасенко


 Кількість переглядів - 638